Fakta om miljødebatten:

? Brændefyring er en CO2-neutral, vedvarende energikilde.

? Moderne brændeovne udskifter luften i boligen ved at trække frisk luft ind udefra. Det reducerer risiko forhusstøvmider og skimmelsvamp.

? Moderne brændeovne har en markant renere forbrænding og bruger mindre træ, varmer rummet mere effektivt og udleder færre partikler end den lovbestemte grænseværdi på 4 gram pr. kilo træ..

? Cirka 80% af luftforureningen kommer fra udlandet. Brændefyring kan kun tilskrives 3-5% af partiklerne i luften i Danmark.

? Udskiftning af gamle brændeovne er en del af årsagen til, at luften i Danmark bliver stadigt renere. Faktisk har luften i Danmark ikke været renere i de seneste 30 år*.

? Trafikken står for en langt større forurening end hidtilantaget. De farlige NoX’er fra bilernes udstødningregnes ikke ind i opgørelsen over konsekvenserne af luftforureningen.

? En test af nyere brændeovne i almindelige danske hjem i 2017 viste, at sammenlignet med 2005 er mængden af partikler fra fyringen reduceret med 70%. Og Danmark er førende i Europa, når det gælder produktion af brændeovne, der udleder færre partikler.

*Kilde:
DCE, Danish Air Quality Monotoring Programme 2017


 

Frank Jensen fordrejer fakta!

Tidligere Københavns overborgmester Frank Jensen fordrejer fakta i sit forslag om at forbyde brændeovne i fjernvarmeområder. Påstanden om, at brændeovne forurener lige så meget som trafikken holder ikke. Foruden partikler udleder bilerne også NoX’er og andre farlige stoffer. Men dem måles der ikke på, så de indgår ikke i statistikken.

Frank Jensen hænger også de danske brændeovnsejere uretmæssigt ud, når han påstår, at danske brændeovne er kilde til 70% af al partikelforurening. Han burde vide bedre som borgmester i hovedstaden – og aktiv i det internationale miljønetværk C40: Godt 80% af partikelforureningen i København kommer hertil fra udlandet. Danske brændeovnes bidrag til partikelforureningen er maks. 10%.

Gamle brændeovne forurener 5-6 gange så meget som nye. Nu vil Frank Jensen forbyde nye brændeovne og frede de gamle. Hvor er hensynet til miljøet?

*Kilde:
DAPO 2019

 

Skorstensfejer Michael Klein Rasmussen om miljødebatten:

 

Formanden for Skorstensfejerlaugets miljøudvalg Henrik B. Jensen fortæller her hvorfor det er et meget vidtgående forslag som de røde partier SF og Enhedslisten forslår om at forbyde brændeovne i byerne????De danske miljøregler er blandt Europas strengeste, men samtlige nye danske brændeovne lever uden besvær op til emissions-kravene. Faktisk ligger de et pænt stykke under loven grænseværdier????Fra TV2 News.

Slået op af Michael Klein Rasmussen i Fredag den 19. juli 2019