Nej! Ikke når det handler om brændeovne

Vi har i de senere år været tilskuere til en debat om brændeovne, som popper op 1 — 3 gange om året.

Der er gang på gang blevet ført en usaglig debat med taljonglering og groteske fordrejninger på ellers veldokumenterede forskningsresultater.

Det resulterer i utrygge, forvirrede, skræmte og hysteriske borgere og politikere, som hver gang ikke kan finde hoved og hale i hele i debatten.

Vi har samlet et udpluk af alt det materiale, fakta og forskningsresultater, som findes. Så du igen kan fyre op i din nye brændeovn – eller investere i en ny – med god samvittighed og uden at være nervøs for, at du tager livet af naboen.

Igen. Hvor mange usandheder bliver vi fyldt med, hver gang vi tænder for radioen eller ser nyheder i fjernsynet. Hvor meget af det er politik, lobbyisme med skjulte agendaer?

Indenfor brændeovne viser det sig, at der er nogle få modstandere, som lever af at sælge anden energi/varme – såsom fjernvarme.

Der findes i dag ca. 700.000 brændeovnsejere, og af dem får flere og flere skiftet den gamle brændeovn ud med en ny, som lever op til nutidens grænser for partikelemission. Danskerne har i høj grad opdaget, at brændefyring er den billigste opvarmningsmetode, som findes i dag. Derudover er den også CO2-neutral og partikelforureningen ligger lysår fra de skrevne tal, som kritikerne fører frem i pressen. Så man må sige, at de ihærdigt prøver at sode brændeovnens gode rygte til – da brændefyring vinder mere og mere marked.

Brændeovnen er blevet beskyldt for meget på det seneste. Men kritikken bygges på gamle tal fra før år 2002.

I 2008 skærpede man kravene politisk, men de danske producenter havde allerede da, i flere år, arbejdet ihærdigt med at nedbringe emissionen af partikler i brænderøgen. Så teknologisk udvikling er en medvirkende årsag til, at forureningen af ultrafine partikler i luften over København er faldet med ca. 50 % siden 2002.

En moderne brændeovn udleder i dag under det halve af, hvad grænseværdierne for partikelemission tillader. Hvor den tilladte partikelmængde er 10 gram pr. kilo indfyret træ, udleder en moderne brændeovn i dag under 5 gram partikler pr. kilo træ.

Kritikkerne har bla. postuleret, at forureningen over Danmark hovedsageligt skyldes brændeovne (Op til 70 %)??. Og det selvom Danmarks Miljøundersøgelser har påvist, at partikler fra brændeovne udgør ca. 2 %.Man skal der vide, at 80% kommer hertil fra udlandet, primært fra østeuropa, som føres af vinden.

Derudover påstås det også, at forekomsten af tjærestoffet PAH i mindre beboelsesområder med brændeovne (såsom Jyllinge) er 3 gange højere end ved H.C. Andersens Boulevard?? Selvom der kan måles 0,6 nanogram PAH pr. kubikmeter udeluft i Jyllinge, er resultatet stadig hele 40% under EU’s grænseværdier, der tillader 1 nanogram PAH pr. kubikmeter luft. Til sammenligning indtager et barn på 2 år i Danmark dagligt 12 -14 nanogram PAH, fordi cirka 90 % af den PAH, vi får, stammer fra vores fødevarer.

Rygning af 20 cigaretter om dagen bidrager med 210 nanogram PAH (benzo(a)pyren) dagligt.

Og så ser vi på en hysterisk debat om 0,6 nanogram PAH????

Der er kommet skræmmekampagne på skræmmekampagne – og vi har formentlig ikke set den sidste endnu. Men man må jo sige, at det virker på alle læsere og seere. Det sætter sig i baghovedet, hver gang vi hører et indslag, om noget, som har vores interesse. Og så er der jo nok noget om det, når nu journalisten siger det???

 

FYRING MED TRÆ ER CO2-NEUTRAL

Når du afbrænder træ i din brændeovn, frigives kun en mængde CO2 svarende til den, træet har optaget i hele dets vækstperiode. Træets indhold af CO2 frigives ved forbrænding – ligesom det også gør, når det ligger og rådner i naturen.

Fyring med træ sparer Danmark for cirka 500,000 tons fyringsolie hvert år og reducerer Danmarks udledning af CO2 med 1,3 mio. tons hvert år. — Eller cirka 10 % af det, Danmark har forpligtet sig til i Kyoto-aftalen.

 

TRÆ ER DESUDEN EN VEDVARENDE ENERGIKILDE

I hele den vestlige verden er der tilvækst af skov. I Danmark fældes kun en tredjedel af den årlige vækst. Der er således masser af dansk træ til rådighed for energiforsyningen herhjemme.

 

INGEN POLISTISK OPBAKNING TIL KRITIKKEN

Der har på intet tidpunkt været politisk opbakning til kritikernes forslag, så der er IKKE tale om, at der kommer afgifter på hverken træ eller brændeovne. Hvilket IGEN er bekræftet af energiminister Ida Auken og senest i marts 2012 med Folketingets vedtagelse af en helt ny og omfattende energiaftale, der sætter rammerne for energi politikken frem til år 2020.

MEN! Der er stadig mange ældre brændeovne i kongeriget Danmark. Og dem burde man sørge for blev udskiftet. De er med til, at holde liv i debatten.

Dernæst er der nogle efterhånden få, som ikke fyrer korrekt eller fyrer med affald, reklamer osv. Der bør man sætte hårdt ind.

 

Vi har lagt 3 videoer på vores hjemmeside hvor den ene omhandler fyringsteknik. 10 minutter indslag, hvor man kan se og høre om en forbrænding fra start til slut på optimal og REN vis. Se her

 

Vi vil opfordre til, at man klikker ind på DAPO’s hjemmeside. DAPO- Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark. På www.dapo.dk.