Få svar på typiske problemstillinger

 

Problem: Ruden soder til.

Årsag: Er der for lav temperatur i brændkammeret. Er træet vådt? Er der åbnet nok for lufttilførslen? Er der gløder nok? Er der træk nok i skorstenen

Problem: Der løber vand ned i / over ovnen.

Årsag: Kondens fra skorstenen, vådt træ, for lav temperatur i ovn og skorsten. Der fyres med vådt træ, for lidt træ eller med for lidt luft.

Problem: Ovnen giver ingen varme

Årsag: Er der åbnet fuldt for luften? Er træet vådt? Er træet for gammelt og udtørret. Er skorsten og ovn sodet til?

Problem: Det er ikke til at få ild i ovnen.

Årsag: Ligger røglederpladerne hvor de skal? Er der træk nok i skorstenen? Er træet vådt? Er skorsten og ovn sodet til? Følges optændingsvejledningen?

Problem: Ovnen kan ikke reguleres, brænder selv om man lukker for luften.

Årsag: Ovnen er utæt. Kontroller først om pakningerne i låge og askeskuffe er hele og sidder som de skal. Kontakt forhandleren.

Problem: Det lugter når ovnen bliver varm.

Årsag: Det er ovnens maling som hærder ind. For at denne proces skal blive overstået så hurtigt som muligt, er det vigtigt at man lader ovnen blive rigtig varm, de første gange den benyttes. Malingen er ikke slidstærk inden den har været rigtig varm. Efter en sommerpause vil der ofte være støv, spindelvæv og edderkopper i ovnens hulrum, dette kan også afgive lugte ved første optænding.

Problem: Glasset er revnet.

Årsag: Såfremt glasset revner ved første eller anden opfyring, er der tale om en begrundet reklamation. Inden ruden på ny sættes i – kontrolleres der om der evt. sidder lidt „svejse-sprat“ eller lignende, som gør at ruden har ligget i spænd.

Såfremt ruden revner på et senere tidspunkt, accepteres dette normalt ikke som en reklamation. Som oftest vil skaden være sket som følge af et slag.

Problem: Malingen skaller af, og stålet virker rødligt eller hvidt.

Årsag: Overophedning, ikke korrekt brug af ovnen, garanti fra leverandør bortfalder.

 Problem: Der kommer røg ud i rummet, når lågen åbnes.

Årsag: Åbnes lågen for hurtigt? Læg først nyt brænde på når træet er brændt til gløder. Der må ikke være synlige flammer. Er træet vådt? Er der træk nok i skorstenen?

Problem: Glasset bliver hvidt.

Årsag: Skyldes overophedning af glasset. Opstår eksempelvis hvis der er fyret med åben askeskuffe, eller fyret med uegnede brændsler såsom petrokoks/energikoks, trykimprægneret træ eller andre affaldstyper. Er ikke dækket af garanti.

Problem: Ovnen larmer

Årsag: Når stål og jern varmes op, udvider det sig. Svejsninger belastes og afgiver oftest knitrende lyde, dette er helt normalt. Der kan være sjældne tilfælde hvor lydene er meget høje i form af kraftige knald. Er dette tilfældet kontaktes leverendøren med henblik på at undersøge årsagen.

Problem: Vermiculite/skamol – eller stenpladerne er revnet, skal de skiftes?

Arsåg: Pladerne i brændkammeret på de nye ovne er af Vermiculite, som er et special-fremstillet materiale, der tåler stor varme og isolerer effektivt. Derved sikres både optimal temperatur og optimal forbrænding i brændkammeret.

Revner skyldes oftest, at materialet er blevet stødt af et stykke brænde eller lign. Der er ingen grund til at udskifte pladerne, hvis der blot er tale om revner. Går de mere i stykker, og dele af dem falder ud i brændkammeret, bør de udskiftes.

TIP. Vermiculite er et meget porøst materiale og skal behandles forsigtigt. Ved påfyring skal brændet lægges stille og roligt ind. Brug handske.


Problem: Pakningen i døren er løs/faldet af, hvad gør man?

Årsag: Pakningen i lågen bliver slidt efter nogen tid brug, løsne sig eller falde af. Pakningen er monteret med varmebestandig keramisk lim. Ved udskiftning af pakningen skal underlaget rengøres grundigt med ståluld eller stålbørste. Vi kan også gøre det for dig. Se mere her

skrammer/ ridser på ovnen:

Løsning: Er der ridser på ovnen eller trænger malingen blot til at blive frisket op rengøres overfladen. Hvis der er rust kan det fjernes med fint ståluld, efterfølgende males der med Senotherm spraymaling i ovnens farve

 

SE video med gode råd og vejledning i forbindelse med optænding og fyring