Skrotningstilskud

NB.

Miljøstyrelsen har meddelt, at skrotningspræmieordningen for brændeovne fra før 1995 lukker.

Puljen på i alt 46 mio. kr. for 2019 og 2020 er brugt, og der kan derfor ikke længere ansøges om skrotningspræmie.